ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน  

kroot png

ประกาศโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลร้านค้าสวัสดิการ
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

รายละเอียด

new new new