ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน ข่าวประชาสัมพันธ์

 

kroot png

ประกาศโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 เครื่อง

ประกาศ >http://phutti.ac.th/2566/com66.pdf
รายละเอียด >>http://phutti.ac.th/2566/detail_com66.pdf

new new new