Animes TailAnimes TailFree Download Animes and Manga Free Download Anime & Manga Animes TailAnimes TailAnimes Tail Free Download Anime and Manga align="center" style="display: none;"> TPB BlogTPB BlogHacking, Facebook, Tutorial Islami, and All About Information Indonesiaku IslamIndonesiaku IslamIndonesia Islam, Islami, Sejarah islam, islam agamaku, tentang islam, hukum islam, solawatan, download solawatan Alpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB HostAlpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB HostAlpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB Host
Get Adobe Flash player

หลวงปู่เจียม

กับพ่อปลื้ม

รับราชการทหาร

 


เจ้าอาวาส
วัดพิพิธประสาทสุนทร

 

 

กับในหลวง

พระพรหมคุณาภรณ์ (จิรปุญโญ ด.เจียม กุลละวณิชย์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
องค์ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล


กำเนิด

หลวงปู่เป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวน ๘ คน ของพ่อปลื้มและแม่สาย เกิดที่บ้านคลองขวางตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย ปีเถาะจุลศักราช ๑๒๖๕ ตรงกับวันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๔๖ เป็นปีที่ ๓๕
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดามารดา ตั้งชื่อให้ว่า "เจียม"
เป็นคำไทยพยางค์เดียวมีความหมายว่า "รู้จักประมาณตัว ประพฤติตนพอสถานประมาณ"

การศึกษา
- อายุ ๕ ขวบ พ่อปลื้ม ได้พาไปฝากให้ศึกษาเล่าเรียนกับพระอธิการแก่น เจ้าอาวาสวัดตึก (วัดชัยชนะสงคราม)
ถนนเจริญกรุง และจากนั้นได้ย้ายไปอยู่กับสามเณรแปลก เกษตรทัต (น้าชาย)ที่วัดตะเคียน
(วัดมหาพฤฒาราม) จนถึงอายุ ๑๖ ปี
- อายุ ๑๗ ปี เข้าเรียนแพทย์ที่โรงเรียนแพทย์หลวงโดยได้เป็นนักเรียนแพทย์เสือป่า
ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง
- อายุ ๑๘ ปี ขอพระราชทานนามสกุลให้แก่นายปลื้ม (บิดา)
โดยได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบามสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัว
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ ว่า "กุลละวณิชย์"

 

การทำงาน
- อายุ ๒๑ ปี รับราชการทหาร
เป็นนักเรียนนายดาบที่กองร้อยนักเรียนนายดาบโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม
- อายุ ๒๒ ปี ได้รับยศเป็นนายดาบ และไปรับราชการที่กองพลทหารบกที่ ๑๐
จังหวัดร้อยเอ็ด และเวลาต่อมาได้ลาออกจากการรับราชการทหาร
- ๒๔๖๙-๒๔๗๐ ทำงานที่แผนกบัญชีรถไฟหลวง และธนาคารฮ่องกง


อุปสมบท

- ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ (อายุ ๒๔ ปี) ได้อุปสมบท (วันที่ ๗ กรกฎาคม) โดยหลวงพ่อจิ๊ด
(พระครูพิพิธสุตสุนทรธัมมโชตมหาเถโร) เจ้าอาวาสวัดลาดขวาง เจ้าคณะแขวงบ้านโพธิ์
รองเจ้าคณะจังหวัด จัดบวชให้
- พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดลาดขวาง
- พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นเจ้าคณะตำบลลาดขวาง
- พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้สมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ "พระครูอาทรพิพิธกิจ"
เมื่ออายุ ๓๘ ปี พรรษา ๑๔
- พ.ศ. ๒๔๘๗ เป็นพระอุปัชฌาย์
- พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดพิพิธประสาทสุนทร (ลาดขวาง)
- พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นผู้เผยแผ่อำเภอบ้านโพธิ์
- พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นเจ้าคณะอำเภอบางปะกง
- พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นวินัยธรจังหวัด
- พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์อีกหนึ่งตำแหน่ง
- พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสามัญ ที่ "พระพุทธิรังสี"
(อายุ ๕๔ ปี พรรษา ๓๐)
- พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (อายุ ๖๑ ปี พรรษา ๓๗)
- พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
- พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ "พระราชพุทธิรังสี"
- พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ "พระเทพคุณาธาร"
- พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ "พระธรรมเสนานี"
- พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ที่ "พระพรหมคุณาภรณ์"

มรณภาพ

เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2540 รวมอายุ 95 ปี 1 เดือน

 

ภาพกิจกรรม
phutti elearning