บุคลากรโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ร่วมร้องเพลง
ในโอกาสคุณครูปรีชาและคุณครูวรรณเพ็ญ เกษียณอายุราชการ
กันยายน 2555
"เพราะเราผูกพัน"

 

 


 

 

 สำหรับ...คุณครูปรีชา สุพัตพงษ์กุล ที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
จาก..ศิษย์ ม.5/1 พุทธิรังสีพิบูล
กันยายน 2555

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
phutti elearning
Facebook
Phutti Film