Animes TailAnimes TailFree Download Animes and Manga Free Download Anime & Manga Animes TailAnimes TailAnimes Tail Free Download Anime and Manga align="center" style="display: none;"> TPB BlogTPB BlogHacking, Facebook, Tutorial Islami, and All About Information Indonesiaku IslamIndonesiaku IslamIndonesia Islam, Islami, Sejarah islam, islam agamaku, tentang islam, hukum islam, solawatan, download solawatan Alpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB HostAlpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB HostAlpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB Host
Get Adobe Flash player

 


กิจกรรม
อำลา
ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร ย้ายไปโรงเรียนเบญจราชรังสฤษฎิ์ 2
และเลี้ยงต้อนรับ ผอ.ปราณี ปั้นบัว จากโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
16 พฤศจิกายน 2555
ภาพกิจกรรม   ภาพบรรยากาศ

บรรยากาศการประเมินระดับจังหวัดเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
15 พฤศจิกายน 2555
ภาพบรรยากาศผลการแข่งขันทักษะเพื่อเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด
งานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 62
ผลการแข่งขัน


นักเรียนร่วมกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต แด่คุณครูปรีชาและคุณครูวรรณเพ็ญ สุพัตพงษ์กุล
ในโอกาสเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด22 กันยายน 2555
ภาพกิจกรรม


ครูจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปมอบแด่คุณครูปรีชา
จากศิษย์ ม.5/1


"เพราะเราผูกพัน"
บุคลากรพุทธิรังสีพิบูลร่วมร้องเพลง ในโอกาสงานเกษียณฯ


ค่ายภาษาจีนค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
วันที่ 14 กันยายน 2555
ภาพกิจกรรม


กิจกรรม ค่ายอัจฉริยะไอทีอนุกรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
30-31 สิงหาคม 2555
ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้วย Google Apps 3-4 กันยายน 2555
ณ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ของนักเรียนระดับชั้น ม.1
ที่เขาดินวนา และพระบรมมหาราชวัง
1 สิงหาคม 2555
ภาพกิจกรรม

งานมอบหนังสือ popUp"เพียงพ่อก็พอเพียง"
โดยจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับมูลนิธิศิริวัฒนา
มอบแก่โรงเรียยนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
24 กรกฎาคม 2555
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนพระราชทาน
ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2555
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการนิเทศ ของคณะผู้บริหารจากจังหวัดสมุทรปราการ
โดยการแต่งตั้งจาก สพม.6
เรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(5 กรกฎาคม 2555)
ภาพกิจกรรม


กิจกรรมการดูงานเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ศึกษาดูงาน
ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกีฬา สนับสนุนโดย
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทยโรงงานบ้านโพธิ์
ประจำปีการศึกษา 2555
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมด้านคุณธรรม-จริยธรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน
ด้านคุณธรรม-จริยธรรมโดย พระมหาสมปอง
ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
-การทบทวนคำปฏิญาณ
-การสวนสนาม
ของลูกเสือ เนตรนารี
1 กรกฎาคม 2555
ภาพกิจกรรม

 

นายพีรพัทธิ์ รอดรักษ์ และนางสาวจริยา นาราช
ได้บริจาคหนังสือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แก่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
23 มิถุนายน 2555

กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ นักเรียนชั้น ม.1
15 มิถุนายน 2555
ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2555
14 มิถุนายน 2555
ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมค่ายเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียน
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
10-12 มิถุนายน 2555
ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2555
3 มิถุนายน 2555
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
2 มิถุนายน 2555
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมพุทธชยันตี
2 มิถุนายน 2555
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2555
18 พฤษภาคม 2555
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ณ วัดเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี
3-5 กุมภาพันธ์ 2555
ภาพกิจกรรม

งานวันวิชาการและเปิดหมู่บ้านอาเซียน
โดยผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และคณะผู้บริหาร
31 มกราคม 2555

ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมค่ายการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
องค์กรนักเรียน สู่มาตรฐาน 3D ณ ค่ายอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
28-29 มกราคม 2555
ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมวันครูคณะครูร่วมกิจกรรมวันครู
ณ โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
16 มกราคม 2555
ภาพกิจกรรม

การอบรมคณะครูและนักเรียนแกนนำเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
13-14 มกราคม 2555
ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2555เลี้ยงอำลาในโอกาสการย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ของ
รองผอ.วรวิช อิทธิโชติ และอ.ปรียา นามพล
ภาพกิจกรรม

 

ภาพกิจกรรม
phutti elearning