การแข่งขันกีฬาภายในปีการศึกษา 2554
ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.54
ภาพกิจกรรม

 

ยินดีต้อนรับ
กิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการดนัย พยัคเกษมโสภณ
ย้ายจากโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ พุทธิรังสีพิบูล
15 ธันวาคม 2554
ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
และยุวกาชาด ระดับ ม. 3
7-9 ธันวาคม 2554
ภาพกิจกรรม
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2

 

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
และยุวกาชาด ระดับ ม. 2
7-9 ธันวาคม 2554
ภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
ภาพกิจกรรมยุวกาชาด ม.2

 

กิจกรรม
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
และยุวกาชาด ระดับ ม.1
6-8 ธันวาคม 2554
ภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
ภาพกิจกรรมยุวกาชาด ม.1

 

กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามคม 2554

 

กิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
18 สิงหาคม 2554

 

กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
ครบรอบ 57 ปี และพิธีทอดผ้าป่า
เพื่อการศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2554

 

กิจกรรมทำบุญถวาย
หลวงปู่เจียม กุลละวณิชย์
1 ธันวาคม 2554

 

กิจกรรมของนักเรียน
แสดงมุฑิตาจิต แด่ครูพัชนี ทิมา
ครูสิทธิพล พุ่มเจริญ
ครูสมมาตร สงวนสัตย์
ครูณภกุล บุญเจริญ
ในโอกาสเกษียณอายุราชการ
ก่อนกำหนด (22 ก.ย.54)

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
"กลุ่มกลาง"
8-9 ก.ย.54
ภาพกิจกรรม

 

คณะครูร่วมอวยพร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
ผู้อำนวยการวิมล โชตนา
1 ก.ย. 54

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างบทเรียน e-Learning
แบบพกพาด้วย moodle และ
Server2Go
(ศูนย์ ICT โรงเรียนในฝัน)
27-28 สิงหาคม 2554
ภาพกิจกรรม

 

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
ระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจำปี 2554 ประเภทกรีฑา
25 สิงหาคม 2554
ภาพกิจกรรม

 


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ปี 2554
11 สิงหาคม 2554

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างเว็บไซต์
6 สิงหาคม 2554

 

งานคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ
งานนิเทศการศึกษา
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
แก่คณะครูโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
วันที่ 23-25 มีนาคม 2553

 

กิจกรรมของนักเรียน
แสดงมุฑิตาจิต แด่ครูพัชนี ทิมา
ครูสิทธิพล พุ่มเจริญ
ครูสมมาตร สงวนสัตย์
ครูณภกุล บุญเจริญ
ในโอกาสเกษียณอายุราชการ
ก่อนกำหนด (22 ก.ย.54)

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
"กลุ่มกลาง"
8-9 ก.ย.54
ภาพกิจกรรม

 

คณะครูร่วมอวยพร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
ผู้อำนวยการวิมล โชตนา
1 ก.ย. 54

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างบทเรียน e-Learning
แบบพกพาด้วย moodle และ
Server2Go
(ศูนย์ ICT โรงเรียนในฝัน)
27-28 สิงหาคม 2554
ภาพกิจกรรม

 

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
ระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจำปี 2554 ประเภทกรีฑา
25 สิงหาคม 2554
ภาพกิจกรรม

 


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ปี 2554
11 สิงหาคม 2554

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างเว็บไซต์
6 สิงหาคม 2554

 

กิจกรรมทัศนศึกษา
สวนสัตว์ดุสิต
วัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง
ของนักเรียนชั้น ม. 1
14 กรกฎาคม 2554

 

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
ณ วัดลาดขวาง
วัดแสนภูดาษ
และวัดหัวเนิน
13 กรกฎาคม 2554

 

ขอเชิญชมMV
มิวสิควิดีโอ งดเหล้า Ranger NO-L
กับ Phutti Film

 

พิธีสวนสนาม
ของกองลูกเสือ-เนตรนารี
พุทธิรังสีพิบูล
ในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ" (1 ก.ค. 2454)
1 ก.ค. 2554

 

ขอแสดงความยินดี
รองผู้อำนวยการบังอร รัศมีโรจน์
ได้รับโล่ห์รองผู้อำนวยการดีเด่น
ประจำปี 2553
โดย สมาคมรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาการศึกษาขั้นขั้นพื้นฐาน
แห่งประเทศไทย

 

Why?
หนังสั้นชาว Phutti Film
ออกอากาศทางสถานี Thai PBS
รายการ Hot Short Films
คืนวันที่ 16 มิถุนายน 2554

 

พิธีไหว้ครู
ปีการศึกษา 2554
16 มิถุนายน 2554

 

ทีม Phutti Film
ได้รับทุนผลิต
โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ
RANGER NO-L

 

กิจกรรม
วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
ครบ 57 ปี
และพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา
2 มิถุนายน 2554

 

กิจกรรม
วันพบผู้ปกครอง
ปีการศึกษา 2554
29 พฤษภาคม 2554

 

 

ผลการประกวดหนังสั้น
จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

 

Phutti Film ผ่านเข้ารอบ
การอบรมมิวสิกวิดีโอ
งดเหล้าRanger NO-L
จากโครงการปิ๊งส์

 

นายนิรุต ศรีสง่าและนายประภากร เกิดพูล
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันการสร้างเว็บ CMS
จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ระดับชาต ครั้งที่ 60
26-28 มกราคม 2554

 

ภาพกิจกรรม
phutti elearning