Animes TailAnimes TailFree Download Animes and Manga Free Download Anime & Manga Animes TailAnimes TailAnimes Tail Free Download Anime and Manga align="center" style="display: none;"> TPB BlogTPB BlogHacking, Facebook, Tutorial Islami, and All About Information Indonesiaku IslamIndonesiaku IslamIndonesia Islam, Islami, Sejarah islam, islam agamaku, tentang islam, hukum islam, solawatan, download solawatan Alpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB HostAlpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB HostAlpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB Host
Get Adobe Flash player
หนังสั้นเรื่อง WHY?
โดยชมรมหนังสั้นพุทธิฯ
(Phutti Film)
ผ่านเข้ารอบ 12 ทีม
การประกวดหนังสั้น
"จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน"
ดูหนังสั้นและผลการโหวต
งานปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนระดับ ม.3 และม.6
ปีการศึกษา 2553
17 กุมภาพันธ์ 2554
ภาพกิจกรรม
การกิจกรรมวัน
วันขึ้นปีใหม่ของจีน
(ตรุษจีน)
โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1 กุมภาพันธ์ 2554
ภาพกิจกรรม
ตัวแทนคณะครู-นักเรียน-นักการ
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ โรงพยาบาลศิริราช
29 มกราคม 2544
ภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมวันวิชาการ
"พุทธิร่วมใจเทิดไท้องราชัน"
10-11 มกราคม 2554
ภาพกิจกรรม
การแข่งขัน
กีฬาภายใน
ปีการศึกษา 2553
15-17 ธันวาคม 2553
ภาพกิจกรรม
โครงการแกนนำเยาวชน
นักรบสิ่งแวดล้อม/นักสืบสายน้ำ
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
ตัวแทนภาค
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
พิธีเฉลิมพระเกีรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
83 พรรษา
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม
การเข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี
ระดับชั้น ม. 3
ณ ค่ายเพชรรัชต์
จ.สระบุรี
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ค่ายอัจฉริยะ IT (ผลิตหนังสั้น)
3-5 ธันวาคม 2553
ผลงานกลุ่ม1 ผลงานกลุ่ม2 ผลงานกลุ่ม3
ภาพบรรยากาศ
กิจกรรมค่ายแกนนำ
เยาวชน นักรบสิ่งแวดล้อม
/นักสืบสายน้ำ (รักษ์โลก)
18-20 พ.ย.53
ภาพกิจกรรม
ผลการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ คอมพิวเตอร์
เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
ไปแข่งขันในงานศิลปะหัตกรรม
นักเรียน (ภาคกลาง-ภาคตะวันออก)
ครั้งที่ 60 ณ จ.อยุธยา
พุทธิรังสีพิบูล
ร่วมขบวนแห่พิธีเปิด
งานนมัสการพระพุทธโสธร
งานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา
(18-27 พฤศจิกายน 2553)
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2553

ภาพกิจกรรม
มาช่วยกันโหวตผลงาน
ตัวแทนประเทศไทยกันจ้า
ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์
การอนุรักษ์ทะเล
คลิก>> อ่านรายละเอียด

คลิก >> โหวตผลงาน
กิจกรรมการเข้าค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี
ระดับชั้น ม. 1
ปีการศึกษา 2553
ภาพกิจกรรม
นักเรียนแสดงมุทิตาจิต
ในโอกาสที่ครูปรีชา เขมะจารี
ครูอำพร เขมะจารี และ
ครูสุภาวดี ลิบสิทธิกุล
เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
21 กันยายน 2553

ภาพกิจกรรม
-กิจกรรมวันแม่
-โครงการปลูกต้นไม้เพื่อแม่
-พิธีมอบทุนโครงการนักรบ
สิ่งแวดล้อม-นักสืบสายน้ำ,โครงการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น,โครงการ
เกษตรปลอดสารพิษ,
สอนน้องเพาะกล้า
สนับสนุนโดย
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทยจำกัด ( สาขาบ้านโพธิ์)
11 สิงหาคม 2553

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข่าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม
ชั้น ม.1 ณ วัดหัวสวน
9-11 กรกฎาคม 2553
ภาพกิจกรรม
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
ชั้น ม. 1
ปีการศึกษา 2553
7 กรกฎาคม 2553
ภาพกิจกรรม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
และสวนสนาม
ลูกเสือ-เนตรนารี
1 กรกฎาคม 2553
ภาพกิจกรรม
วันสุนทรภู่ กิจกรรมวันสุนทรภู่
และวันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน 2553

ภาพกิจกรรม
พุทธิรังสีพิบูล ร่วมกับ
บ.โตโยต้า สาขาบ้านโพธิ์
จัดโครงการค่ายเยาวชน
ค่ายนักรบสิ่งแวดล้อม/นักสืบสายน้ำ
ที่ อ.ช. น้ำตกพลิ้ว จันทบุรี
17-19 มิถุนายน 2553
ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู
ปีการศึกษา 2553
18 มิถุนายน 2553

ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน
ตามโครงการไทยเข้มแข็ง(sp2)
11-13 มิถุนายน 2553
กิจกรรมการเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน
ปีการศึกษา 2553
พิธีทำบุญ ในโอกาส
วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
2 มิถุนายน 2553
การอบรมคอมพิวเตอร์
สร้างสื่อมัลติมีเดีย
สำหรับโรงเรียนในฝัน
สังกัด สพท.ฉะเชิงเทรา เขต1
11-14 พฤษภาคม 2553
win พุทธิรังสีพิบูล คว้ารางวัล
การแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตกรรม
ระดับชาติ ปี 2553 ณ เมืองทองธานี


รางวัลชนะเลิศ
-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับ ม.ปลาย


รางวัลรองชนะเลิศ
-การแข่งขันร้อยมาลัยสด
ระดับ ม.ปลาย


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
-การแข่งขันหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
ระดับ ม.ต้น
งานคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ
งานนิเทศการศึกษา
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
แก่คณะครูโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
วันที่ 23-25 มีนาคม 2553
ภาพกิจกรรม
phutti elearning