Animes TailAnimes TailFree Download Animes and Manga Free Download Anime & Manga Animes TailAnimes TailAnimes Tail Free Download Anime and Manga align="center" style="display: none;"> TPB BlogTPB BlogHacking, Facebook, Tutorial Islami, and All About Information Indonesiaku IslamIndonesiaku IslamIndonesia Islam, Islami, Sejarah islam, islam agamaku, tentang islam, hukum islam, solawatan, download solawatan Alpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB HostAlpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB HostAlpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB Host
Get Adobe Flash player

พิธีเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส 72 พรรษา
องค์ราชัน
5 ธันวาคม 2552
ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2

กิจกรรมการเข้าค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี
ระดับชั้น ม. 3
(10-12 ธ.ค.)
ภาพกิจกรรม

พิธีเปิด
- โครงการเกษตรปลอดสารพิษ
ในโรงเรียนและชุมชน
- โครงการเยาวชน นักรบสิ่งแวดล้อม
นักสืบสายน้ำ
10 พ.ย. 52 ภาพกิจกรรม

พุทธิรังสีพิบูล
ร่วมจัดขบวนแห่พิธีเปิด
งานนมัสการหลวงพ่อโสธร

และงานกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหวางวันที่  30 ตุลาคม
ถึง 8 พฤศจิกายน 2552
30 ตุลาคม 2552
ภาพกิจกรรม

camp
กิจกรรม
ค่ายบูรณาการทักษะการคิด
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ ICT
5-7 ตุลาคม 2552
ภาพกิจกรรม

 


วันปิยะมหาราช
คณะครูพุทธิรังสีพิบูล
ร่วมพิธีบวงสรวงและ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระปิยมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา
23 ตุลาคม 2552

งานเลี้ยงแสดงความยินดี
ในโอกาส เออลี่รีไทร์
ของ อ.อาคม ทิมา
และอ.สมพงษ์ โพธิ์แก้ว

15 ก.ย. 52


รางวัลเว็บ e-learning
phutti.net ได้รับรางวัล
จากการประกวด เว็บไซต์
ที่มีสื่อการสอนรูปแบบออนไลน์
ประกวดโดย สำนักโทคโนฯ สพฐ
.
อ่านรายละเอียด

 


กิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ
คณะครู-นักเรียน-นักการ
ร่วมทำบุญตักบาตร-ร่วมพิธี
และปลูกต้นไม้
12 สิงหาคม 2552
ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาภายใน
ปีการศึกษา 2552
23-25 ส.ค. 52
ภาพกิจกรรมวันที่ 23 ,24 ,25


กิจกรรมอบรมคุณธรรม
"ค่ายพุทธบุตร"(รุ่น 1)
ณ วัดพนมพนาวาส จ.ฉะเชิงเทรา
20-22 มิถุนายน 2552
ภาพกิจกรรม

 


การอบรม ICT
2 หลักสูตร
ระหว่างวันที่ 8-9 ส.ค. 52
ภาพบรรยากาศการอบรม


พิธีไหว้ครู
ปีการศึกษา 2552
18 มิถุนายน 2552
ภาพกิจกรรม

 


ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก
จ่อย !! นายแน่มาก
ดู VDO

 


การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของนักเรียนในการจัดกิจกรรม
ปีการศึกษา 2552

การประชุมศูนย์การเรียนรู้
-กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพและ เทคโนโลยี จังหวัดฉะเชิงเทรา
-กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

 


แสดงความยินดี
งาน เลี้ยงแสดงความยินดี
อ.พิมพ์ประไพ มนฑิราลัย
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
13 มิถุนายน 2552

 


นักเรียนพุทธิรังสีพิบูลได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันการจัดสวนถาด
รองชนะเลิศการแข่งขันร้อยมาลัย
ในงานศิลปะหัตกรรม
ณ เมืองทองธานี

กลุ่ม อบต. จังหวัดสุโขทัย
การศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

นิทรรศการ
และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
"เปิดบ้านวิชาการพุทธิรังสีพิบูล52"
19 มกราคม 2552

การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
และค่ายสัมพันธ์นักเรียน
ชั้น ม.1 และม. 4
15 พ.ค. 52

กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง
และปฐมนิเทศ นักเรียน ม.2, 3,5 และ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
วันที่ 10 พฤษภาคม 2552
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมอำลาอาลัย
รุ่นน้องส่งรุ่นพี่
ในโอกาสพี่ ม.3 และ ม. 6
จะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2552
ภาพกิจกรรม


พิธีมอบประกาศนียบัตร
และปัจฉิมนิเทศ
ปีการศึกษา 2552
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
phutti elearning