Animes TailAnimes TailFree Download Animes and Manga Free Download Anime & Manga Animes TailAnimes TailAnimes Tail Free Download Anime and Manga align="center" style="display: none;"> TPB BlogTPB BlogHacking, Facebook, Tutorial Islami, and All About Information Indonesiaku IslamIndonesiaku IslamIndonesia Islam, Islami, Sejarah islam, islam agamaku, tentang islam, hukum islam, solawatan, download solawatan Alpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB HostAlpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB HostAlpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB Host
Get Adobe Flash player

คณะครู-นักเรียน-นักการ ร่วมทำบุญตักบาตร
ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่
28 ธันวาคม 2550
 

กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช
4 ธันวาคม 2550

ภาพบรรยากาศ

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2550
12-14 ธันวาคม 2550
ภาพชุดที่ 1  ภาพชุดที่ 2
ภาพชุดที่ 3  ภาพชุดที่ 4

คณะครูโรงเรียนวัวบางวัว(สายเสริมวิทย์)
อำเภอบางปะกง จำนวน 10 คน
ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องสมุด
27 พฤศจิกายน 2550

พิธีทำบุญ ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
30 พฤศจิกายน 2550

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550
10 พฤศจิกายน 2550

คณะผู้บริหารจากโครงการ พัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรการศึกษา ก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ
และรองผู้อำนวยการ สพท.กทม.๒
ในการศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมห้องสมุด
24 พฤศจิกายน 2550

ยินดีต้อนรับ

คณะครู-นักเรียน-นักการ
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
ยินดีต้อนรับ

ผู้อำนวยการวิชัย ธรรมเมธาพร
ที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

5 พฤศจิกายน 2550
ชมภาพบรรยากาศ

การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

 เรื่องการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
ด้วยโปรแกรม Swish

8,16,23 กันยายน 2550
ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศบางส่วน

งานแสดงมุฑิตาจิตและอำลาชีวิตราชการ
- ผู้อำนวยการกฤษฎา อยู่เป็นสุข และ
- ครูภูมิ มุ่งต่อกิจ
วันที่ 28 กันยายน 2550
ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
.
ด.ช.ณัฐพงศ์ อิ่นคำฟู และ ด.ช.สุวิชาญ ปุ๊ดคำ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขัน Animation ม.ต้น
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2550
ภาคกลางและภาคตะวันออก

พุทธิรังสีพิบูลร่วมจัดนิทรรศการ
ในงานเปิดโลกการอ่าน สู่การเรียนรู้
วันที่ 4-5 กันยายน 2550
ณ โรงเรียนพุทธโสธร
ภาพบรรยากาศ
.
นายพงศธร สุริกัน และ นายพรพจน์ พูลผล
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขัน Animation ม.ปลาย
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2550
ภาคกลางและภาคตะวันออก
.
ด.ช.จักรพรรดิ์ ไชยวรรณ และ ด.ช.กิติชัย โนนสินชัย
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขัน E-Book ม.ต้น
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2550
ภาคกลางและภาคตะวันออก

กิจกรรมรวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด
เทิดไท้ องค์ราชัน
26 มิถุนายน 2550
.
English
for Communication Camp
June 27-29, 2007

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา
ปีการศึกษา 2550
14 มิถุนายน 2550

งานสัปดาห์สุนทรภู่
26 มิถุนายน 2550

ขอแสดงความยินดี
ผู้อำนวยการกฤษฎา อยู่เป็นสุข
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)
11 พฤษภาคม 2550
.
พิธีทำบุญ
เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
ครบ 53 ปี
วันที่ 2 มิถุนายน 2550

วันพบผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน
ชั้น ม.1 และ ม. 4ปีการศึกษา 2550
7 เมษายน 2550
 

ขอ
แสดงความยินดี
รองผู้อำนวยการกรุณา ภู่มะลิ
ในการย้ายไปดำรงตำหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก
11 พฤษภาคม 2550

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
จัดโดยชมรมครูบรรณารักษ์ จ.ฉะชิงเทรา
ร่วมกับงานคอมพิวเตอร์
รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 เมษายน 2550
รุ่นที่ 2 วันที่ 5-6 เมษายน 2550

ดูภาพบรรยากาศ


พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ชั้น ม.3 และ ม.6ปีการศึกษา 2549
30 มีนาคม 2550
.
การประชุมผู้บริหาร
กลุ่มวิชาการที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1
9 มีนาคม 2550
.
ครูประทุม จิรกาวสาน
ครูอุทัย เสนารักษ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสร้างสื่อ Animation
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ TAM Camp2007
ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2550
.
ยินดีต้อนรับ
คณะจากโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ที่มาเยี่ยมชมการบริหารงานห้องสมุด
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
9 มีนาคม 2550
.
กิจกรรม 14 กุมภา วาระเพื่อพ่อ
รักการอ่านสร้างสรรค์ชีวิต
เยาวชนไทย..รักชีวิต ประพฤติสมวัย
14 ก.พ. 50

ดูภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
phutti elearning