Animes TailAnimes TailFree Download Animes and Manga Free Download Anime & Manga Animes TailAnimes TailAnimes Tail Free Download Anime and Manga align="center" style="display: none;"> TPB BlogTPB BlogHacking, Facebook, Tutorial Islami, and All About Information Indonesiaku IslamIndonesiaku IslamIndonesia Islam, Islami, Sejarah islam, islam agamaku, tentang islam, hukum islam, solawatan, download solawatan Alpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB HostAlpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB HostAlpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB Host
Get Adobe Flash player
.
ทัศนศึกษา งานพืชสวนโลก
คณะครูโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
เดินทางไปทัศนศึกษา งานพืชสวนโลก
21-23 ธันวาคม 2549
ดูภาพบรรยากาศ
.
ตัวแทนผู้จัดทำสื่อ E-book เรื่อง นวดฝ่าเท้า
โดย นางสาวอรทัย พินธุรัตน์
และครูอุทัย เสนารักษ์
รับรางวัลคอมพิวเตอร์แบบพกพา
จำนวน 2 เครื่อง จาก ดร.สิริกร มณีรินทร์
ประธานสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
วันที่ 8 ธันวาคม 2549

ตัวแทนผู้จัดทำสื่อ E-book เรื่อง นวดฝ่าเท้า
โดย นางสาวปานทิพย์ ม่วงเจริญ
และครูประทุมจิรกาวสาน
รับเชิญออกรายการ เช้านี้ที่เมืองไทย ช่อง 5
วันที่ 8 ธันวาคม 2549
.
ขอแสดงความยินดี

ครูนพดล ศรประสิทธิ์
ได้รับการบรรจุ ที่โรงเรียนวัดชำป่างาม
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
1 ก.พ. 2550

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ของกองลูกเสือ,เนตรนารี
ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
7 กรกฎาคม 2549
ดุภาพกิจกรรม

.
งานสานสายสัมพันธ์ชมพู-ฟ้า '49
งานชุมนุมศิษย์เก่าพุทธิรังสีพิบูลทุกรุ่น
ปี 2549
ดูภาพบรรยากาศ

พิธีไหว้ครู
และมอบทุนการศึกษา
ปีการศึกษา 2549
22 มิถุนายน 2549
ดูภาพกิจกรรม

คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
ทอดถวาย ณ วัดลาดขวาง, วัดหัวเนิน
และวัดแสนภูดาษ
8 กรกฎาคม 2549
ดุภาพกิจกรรม

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองราชครบ ๖๐ ปี
ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม และนิทรรศการ
12 มิถุนายน 2549
ดูภาพกิจกรรม
 

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองราชครบ ๖๐ ปี
ครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร
12 มิถุนายน 2549
ดูภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี

น.ส.จันทิมา โชคประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.6/1
ได้รับคัดเลือกให้รับทุน 1 อำเภอ 1 ทุน
31 มีนาคม 2549

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2549
13-14 พฤษภาคม 2549

ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี

นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1
ให้เกียรติเป็นประธาน มอบประกาศนียบัตร
แก่นักเรียนที่จบ ม.3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2548
31 มีนาคม 2549
 

งานคอมพิวเตอร์
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์กราฟิก
แก่คณะครูโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
13-15 มีนาคม 2549

ริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
มูลค่า 70,000 บาท
23 ก.พ. 49

ดูภาพกิจกรรม


พุทธิรังสีพิบูล
ร่วมจัดนิทรรศการ
"เปิดโลกการศึกษา สู่สายตาประชาชน"
ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ
ภาคกลาง กองพลทหารราบที่ 11
วันที่ 5-6 มีนาคม 2549


ภาพกิจกรรม
phutti elearning