.
ทัศนศึกษา งานพืชสวนโลก
คณะครูโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
เดินทางไปทัศนศึกษา งานพืชสวนโลก
21-23 ธันวาคม 2549
ดูภาพบรรยากาศ
.
ตัวแทนผู้จัดทำสื่อ E-book เรื่อง นวดฝ่าเท้า
โดย นางสาวอรทัย พินธุรัตน์
และครูอุทัย เสนารักษ์
รับรางวัลคอมพิวเตอร์แบบพกพา
จำนวน 2 เครื่อง จาก ดร.สิริกร มณีรินทร์
ประธานสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
วันที่ 8 ธันวาคม 2549

ตัวแทนผู้จัดทำสื่อ E-book เรื่อง นวดฝ่าเท้า
โดย นางสาวปานทิพย์ ม่วงเจริญ
และครูประทุมจิรกาวสาน
รับเชิญออกรายการ เช้านี้ที่เมืองไทย ช่อง 5
วันที่ 8 ธันวาคม 2549
.
ขอแสดงความยินดี

ครูนพดล ศรประสิทธิ์
ได้รับการบรรจุ ที่โรงเรียนวัดชำป่างาม
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
1 ก.พ. 2550

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ของกองลูกเสือ,เนตรนารี
ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
7 กรกฎาคม 2549
ดุภาพกิจกรรม

.
งานสานสายสัมพันธ์ชมพู-ฟ้า '49
งานชุมนุมศิษย์เก่าพุทธิรังสีพิบูลทุกรุ่น
ปี 2549
ดูภาพบรรยากาศ

พิธีไหว้ครู
และมอบทุนการศึกษา
ปีการศึกษา 2549
22 มิถุนายน 2549
ดูภาพกิจกรรม

คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
ทอดถวาย ณ วัดลาดขวาง, วัดหัวเนิน
และวัดแสนภูดาษ
8 กรกฎาคม 2549
ดุภาพกิจกรรม

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองราชครบ ๖๐ ปี
ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม และนิทรรศการ
12 มิถุนายน 2549
ดูภาพกิจกรรม
 

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองราชครบ ๖๐ ปี
ครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร
12 มิถุนายน 2549
ดูภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี

น.ส.จันทิมา โชคประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.6/1
ได้รับคัดเลือกให้รับทุน 1 อำเภอ 1 ทุน
31 มีนาคม 2549

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2549
13-14 พฤษภาคม 2549

ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี

นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1
ให้เกียรติเป็นประธาน มอบประกาศนียบัตร
แก่นักเรียนที่จบ ม.3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2548
31 มีนาคม 2549
 

งานคอมพิวเตอร์
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์กราฟิก
แก่คณะครูโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
13-15 มีนาคม 2549

ริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
มูลค่า 70,000 บาท
23 ก.พ. 49

ดูภาพกิจกรรม


พุทธิรังสีพิบูล
ร่วมจัดนิทรรศการ
"เปิดโลกการศึกษา สู่สายตาประชาชน"
ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ
ภาคกลาง กองพลทหารราบที่ 11
วันที่ 5-6 มีนาคม 2549


ภาพกิจกรรม
phutti elearning