เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ (ทรงเครื่อง)
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
ที่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

poster001

 

 

 

poster001

เจ้าภาพกัณฑ์ละ 3000 บาท  
เจ้าภาพ +ประธานจุดเทียนบูชากัณฑ์เทศน์ 10000 บาท หรือตามจิตศรัทธา

ติดต่อร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล โทร 038 577021
หรือโอนเงินได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นางอมรวดี สินเจริญ
บัญชีหมายเลข 2011202515


ขอบุญกุศลอันเกิดจากการทำบุญในครั้งนี้บันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากความทุกข์ ร่ำรวย ปลอดโรคปลอดภัย...สาธุ 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
phutti elearning
Facebook
Phutti Film