1422703
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
106
243
1348
1207501
658
14762
1422703
Your IP: 3.235.25.27
Server Time: 2023-02-03 03:51:40

ประมวลภาพ
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
27 พฤศจิกายน 2546


ประมวลภาพ

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
27 พฤศจิกายน 2546


การอบรมขยายผล
การทำผลงานอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์
แก่คณะครูโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
โดย อ.ปรียา นามพล,อ.วิมล ผลบุญ
อ.อุทัย เสนารักษ์,อ.เจริญ พหลทัพ,
อ.อรวรรณ เรืองนภารัตน์,อ.โสภา อุดมสิน,
และ อ.จรัสศรี เกรียวคำปวน
24-25 พฤศจิกายน 2546

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546

การแข่งขันกรีฑาเพื่อคัดเลือก
นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 1
ณ สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
27 ต.ค. - 3 พ.ย.46

คณะครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สพฐ.ฉะเชิงเทราเขต1 ในเขต อ.บ้านโพธิ์
ร่วมประชุมตามโครงการ
ประชุมเสริมความรู้ เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
24 ตุลาคม 2546

"อำลา..อาลัย"
บรรยากาศการเลี่ยงส่ง อ.พิมพร บุญณรัตน์,
อ.อาจารีย์ จันธนสมบัติ
ตามโครงการครูคืนถิ่น
และการเลี้ยงส่ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จากสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ :(
10 ตุลาคม 2546

 

การอบรมครู
โครงการ "๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน"
(ร.ร.พุทธิรังสีพิบูล,ร.ร.บางปะกงบวรวิทยา, ร.ร.บางน้ำเปรี้ยววิทยา
และร.ร.เบญจมฯ 2) โรงเรียนในสังกัด สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1
25-26 ก.ย. 46 (พร้อมกันทั่วประเทศ)
ณ โรงแรมวังธารา จ.ฉะเชิงเทรา

25 สิงหาคม 2546

ตัวแทนครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ารับการอบรมบุคลากรครูสอนเสริม
สร้าง เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม ในการ ป้องกันเอดส์ ในสถานศึกษา
จัดโดย สำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษา เขต 1 ร่วมกับร.ร.พุทธิรังสีพิบูล

4-6 กันยายน 2546

งานสัปดาห์ห้องสมุด

หมวดวิชาภาษาไทย
จัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ
29 ก.ค. 46

10 สิงหาคม 2546
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ปี 2546


หมวดวิชาภาษษอังกฤษ
จัดค่าย English for Fun
29 ก.ค.46

อบรมนักเรียน สมาชิกโครงการ
To Be Number One
หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนต้านยาเสพติด
29-30 ก.ค. 46

อบรมนักเรียน
โครงการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างเจตคติ
และพฤติกรรมที่เหมาะสม


วันพบผู้ปกครองนักเรียน
ปีการศึกษา 2546

การประชุมสาธารณสุขจังหวัด
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
2 มิถุนายน 2546

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา
ปีการศึกษา 2546
วันที่ 19 มิถุนายน 2546

พิธีแห่เทียนเข้าพรรษา
วันที่ 11 ก.ค. 2546
ทอดถวาย ณ วัดลาดขวาง,วัดหัวเนิน
และวัดแสนภูดาษ

22 สิงหาคม 2546
การรณรงค์การออกกำลังกายและต่อต้าน
ยาเสพติด และพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล
บ้านโพธิ์คัพ ครั้งที่ 3
ณ สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

กิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2548
วันที่ 30 ธันวาคม 2547
ดูภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการชลัยรัตน์ ไข่มุกด์ มอบเงินจากการบริจาคของ
คณะครู นักเรียน นักการ โรงเรียนพุทธิฯ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์
คลื่นยักษ์ถล่มที่ภาคใต้ แก่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา นายโกเมศ ทองแดง
จำนวน 11,379 บาท
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2547

การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
จัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีวงดุริยางค์

24 ธันวาคม 2547
ดูภาพบรรยากาศ

กิจกรรมรณรงค
วัยใส ห่างไกลเอดส์
1-7 ธันวาคม 2547

1. นายสหวัฒน์ มลประเสริฐ ม. 6/1
2. นายสัมพันธ์ จูเภา ม. 5/1
คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา
(ระดับประเทศ) ณ รัฐสภา
โดยการควบคุมของ อาจารย์มะลิวัลย์ ศิริวรรณ
10 ธันวาคม 2547


การแข่งขันกีฬาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2547

"พุทธิเกมส์ 2004"
ดูภาพกิจกรรม

การเข้าค่ายยุวกาชาด
ระดับชั้น ม.1 และ ม.2
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2547

ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขัน

English Super Star
7-9 ธันวาคม 2547

ร.ร.พุทธิรังสีพิบูล
อบรมการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ (Moodle) สำหรับครูอาจารย์
ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2547

ดูภาพบรรยากาศการฝึกอบรม
 
 

ด.ญ.จิตรา แก้วสาร ม.2/8
ด.ญ.อริศรา บุญราศรี ม.2/1

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2
จากการประกวดนางนพมาศ ในงาน
"สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง"
ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โดยการควบคุมของ อ.ปรียา นามพล
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547

การเข้าค่ายลูกเสือ,เนตรนารี
ระดับชั้น ม.2
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2547
ดูภาพกิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดี

พระบิดาลูกเสือไทย
ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖
18 พฤศจิกายน 2547

คณะผู้บริหารโรงพิมพ์ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์
เยี่ยมชมและร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง
การดำเนินงาน ในโครงการ
๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
ของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547
วันที่ 7พฤศจิกายน 2547

ชาวพุทธิรังสีพิบูลยินดีต้อนรับ
ผู้อำนวยการชลัยรัตน์ ไข่มุกด์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
มารับตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วันที่ 1 ตุลาคม 2547

ภาพบรรยากาศ
 

ผู้บริหารและตัวแทนครูโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
เข้าเยี่ยมชม
โรงพิมพ์ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์
ซึ่งเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์โรงเรียนในโครงการ
๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547
 

พุทธิรังสีพิบูลคว้ารางวัล
การแข่งขันตอบปัญหารัฐสภา
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

อ่านรายละเอียด
 

ภาพบรรยากาศ

งานอำลาชีวิตราชการ
ผู้อำนวยการวีระ โมกขะเวส
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
วันที่ 25 กันยายน 2547

พิธีเปิด ห้องส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย (FITNESS ROOM)
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและ บุคลากรของโรงเรียน
มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

การเข้าค่ายในโครงการ อบรมคุณธรรม"ค่ายพุทธบุตร"
ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 ณ วัดพนมพนาวาส จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 5-7 กันยายน 2547

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการเข้าค่ายคณิตศาสตร์

โดยมีนักเรียนและครู-อาจารย์
จากโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2
และโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"
เข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2547

พิธีถวายพระพร

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
12 สิงหาคม 2547

บทอาศิรวาท

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
และผ้าอาบน้ำฝน

ประจำปีการศึกษา 2547 นำไปทอดถวาย
ณ วัดพิพิธประสาทสุนทร
วัดหัวเนิน และวัดแสนภูดาษ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2547

การอบรมสัมมนา

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สหวิทยาเขตบ้านโพธิ์ 17
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ท้องถิ่น
และแนวโน้มในการพัฒนาประเทศ
โดย ท่านรอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด

วันที่ 7 สิงหาคม 2547

นายอำเภอบ้านโพธ
ิ์
เป็นประธานในการประชุมชี้แจง"โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน"
แก่หัวหน้าส่วนราชการของอำเภอบ้านโพธิ์ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อการสนับสนุนโครงการ
28 กรกฎาคม 2547

กิจกรรม"วันภาษาไทยแห่งชาติ"
กลุ่มสาระภาษาไทย
จัดนิทรรศการและการแข่งขัน
ความรู้และทักษะแก่นักเรียน
29 กรกฎาคม 2547

 


กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด

TO BE NUMBER ONE
26 มิถุนายน 2547


เว็บไซต์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู
ปีการศึกษา 2547

กิจกรรมครบรอบ 1 ปี โครงสร้างใหม่กระทรวงศึกษาธิการ
"การปฏิรูปการศึกษายุคใหม่"
17 กรกฏาคม 2547

ภาพกิจกรรม

งานคอมพิวเตอร์และฝ่ายวิชาการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การสร้างสือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Learning)"
สำหรับครูอาจารย์ทุกคน ระว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2547
ภาพการฝึกอบรม

ด.ญ.วิไลลักษณ์ แจ้งศรีสุข ม.2/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดพูดสุนทรพจน์
หัวข้อ "เทิดพระคุณแม่ของฉัน"
ในระดับอำเภอ ของสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง
ร่วมกับ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดและ สนง.สภากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2547
ดูแลโดย อ.พิมพ์ประไพ มนทิราลัย

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE
26 มิถุนายน 2547
.
ทัศนศึกษา งานพืชสวนโลก
คณะครูโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
เดินทางไปทัศนศึกษา งานพืชสวนโลก
21-23 ธันวาคม 2549
ดูภาพบรรยากาศ
.
ตัวแทนผู้จัดทำสื่อ E-book เรื่อง นวดฝ่าเท้า
โดย นางสาวอรทัย พินธุรัตน์
และครูอุทัย เสนารักษ์
รับรางวัลคอมพิวเตอร์แบบพกพา
จำนวน 2 เครื่อง จาก ดร.สิริกร มณีรินทร์
ประธานสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
วันที่ 8 ธันวาคม 2549

ตัวแทนผู้จัดทำสื่อ E-book เรื่อง นวดฝ่าเท้า
โดย นางสาวปานทิพย์ ม่วงเจริญ
และครูประทุมจิรกาวสาน
รับเชิญออกรายการ เช้านี้ที่เมืองไทย ช่อง 5
วันที่ 8 ธันวาคม 2549
.
ขอแสดงความยินดี

ครูนพดล ศรประสิทธิ์
ได้รับการบรรจุ ที่โรงเรียนวัดชำป่างาม
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
1 ก.พ. 2550

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ของกองลูกเสือ,เนตรนารี
ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
7 กรกฎาคม 2549
ดุภาพกิจกรรม

.
งานสานสายสัมพันธ์ชมพู-ฟ้า '49
งานชุมนุมศิษย์เก่าพุทธิรังสีพิบูลทุกรุ่น
ปี 2549
ดูภาพบรรยากาศ

พิธีไหว้ครู
และมอบทุนการศึกษา
ปีการศึกษา 2549
22 มิถุนายน 2549
ดูภาพกิจกรรม

คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
ทอดถวาย ณ วัดลาดขวาง, วัดหัวเนิน
และวัดแสนภูดาษ
8 กรกฎาคม 2549
ดุภาพกิจกรรม

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองราชครบ ๖๐ ปี
ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม และนิทรรศการ
12 มิถุนายน 2549
ดูภาพกิจกรรม
 

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองราชครบ ๖๐ ปี
ครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร
12 มิถุนายน 2549
ดูภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี

น.ส.จันทิมา โชคประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.6/1
ได้รับคัดเลือกให้รับทุน 1 อำเภอ 1 ทุน
31 มีนาคม 2549

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2549
13-14 พฤษภาคม 2549

ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี

นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1
ให้เกียรติเป็นประธาน มอบประกาศนียบัตร
แก่นักเรียนที่จบ ม.3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2548
31 มีนาคม 2549
 

งานคอมพิวเตอร์
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์กราฟิก
แก่คณะครูโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
13-15 มีนาคม 2549

ริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
มูลค่า 70,000 บาท
23 ก.พ. 49

ดูภาพกิจกรรม

พุทธิรังสีพิบูล
ร่วมจัดนิทรรศการ
"เปิดโลกการศึกษา สู่สายตาประชาชน"
ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ
ภาคกลาง กองพลทหารราบที่ 11
วันที่ 5-6 มีนาคม 2549


กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน สานสายใยวันกีฬาแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑

ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓
 

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้
ทักษะชีวิตปรัชญาเศราฐกิจพอเพียง
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
วันที่ ๑๑ - ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑

ภาพชุดที่ ๑ ภาพชุดที่ ๒

กิจกรรม การอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ช่วงชั้น ๓
๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑

ภาพกิจกรรม๑ ภาพกิจกรรม๒
ภาพกิจกรรม๓

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวามหาราช
วันที่ ๕ ธันวาม พ.ศ.๒๕๕๑

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ระดับชั้น ม.3
๒๐ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑
ณ ค่ายพระยาสุรสีห์
ภาพกิจกรรม

ค่ายคณิต- วิทย์ - อังกฤษ สัมพันธ์
2-3 ตุลาคม 2551

ภาพกิจกรรม

การศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กทม.
ชุดที่ 1 ชุด 2

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
วันที่ 9 -10 กันยายน พ.ศ.2551
ภาพกิจกรรม


ขบวนแห่พิธีเปิด งานนมัสการหลวงพ่อโสธร
ปี 2551
ภาพกิจกรรม

โครงการขับเคลื่อนความคิดสู่ห้องเรียน

วันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ.2551
ภาพกิจกรรม

==ดูสื่อได้ที่นี่==
อ.อุทัย เสนารักษ์ และ อ.ประทุม จิรกาวสานชนะเลิศการประกวด
ผลิตสื่อการเรียนการสอน ด้านพลังงานนิวเคลียร์ ในหัวข้อ
" หน่วยวัดและผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต"
ซึ่งจัดโดยสำนักงานปรมณูเพื่อสันติ ร่วมกับ SIPA และ สพฐ.
ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท โล่เกียรติยศ และได้เดินทางไปทัศนศึกษา
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ต่างประเทศ

งานแสดงมุฑิตาจิต
ในโอกาสคล้ายวันเกิด ครบ ๖ รอบ
อดีตผู้อำนวยการวิมล โชตนา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
1 กันยายน 2551

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11 สิงหาคม 2551
ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการขับเคลื่อนความคิด
สู่ห้องเรียน
8-9 สิงหาคม 2551

ตัวแทนชาวพุทธิฯ
ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่านิเวศ
ในโรงงาน TOYOTA บ้านโพธิ์
3 สิงหาคม 2551
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา
ณ วัดลาดขวาง
วัดหัวเนิน และวัดแสนภูดาษ
14 กรกฎาคม 2551


"TO BE NUMBER ONE"

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
งานป้องกันยาเสพติด เอดส์ และ
ปรับพฤติกรรมเสี่ยง ร.ร.พุทธิฯ
จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
22-28 มิถุนายน 2551

การฝึกอบรม การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
17-21 กรกฎาคม 2551

นักศึกษาวิชาทหาร พุทธิรังสีพิบูล
เข้าค่ายฝึกภาคสนามที่เขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี
ปี 3 ชาย : 10-14 ม.ค. 51
ปี 2 หญิง : 25-27 ม.ค. 51
ปี 2 ชาย : 2-4 ก.พ. 51

นักเรียนโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
ได้เป็นตัวแทนภาค 1 ไปแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 24 “ดอกบัวเกมส์”
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
คว้ารางวัลเหรียญทอง รายละเอียด


บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด
มอบของรางวัล
สำหรับการจัดกิจกรรมวันวิชาการ

พุทธิรังสีพิบูลจัดงาน
วิชาการ
"๘๐ พรรษา พุทธิฯรวมใจ
เทิดไท้มหาราชาภูมิพล"

9 มกราคม 2551

นางสาวเกศรา พันผูก ม.4/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดเรียงความระดับประเทศ
เรื่อง "พ่อ"
โดยอยู่ในความดูแลของครูปรียา นามพล
และครูกลุ่มสาระภาษาไทย
อ่านรายละเอียด

ลูกเสือ ม.3 เข้าค่าย
ที่ค่ายตำรวจตระเวณชายแดน
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
13-15 ม.ค. 51

คณะครู-นักเรียน-นักการ ร่วมทำบุญตักบาตร
ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่
28 ธันวาคม 2550
 

กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช
4 ธันวาคม 2550

ภาพบรรยากาศ

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2550
12-14 ธันวาคม 2550
ภาพชุดที่ 1  ภาพชุดที่ 2
ภาพชุดที่ 3  ภาพชุดที่ 4

คณะครูโรงเรียนวัวบางวัว(สายเสริมวิทย์)
อำเภอบางปะกง จำนวน 10 คน
ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องสมุด
27 พฤศจิกายน 2550

พิธีทำบุญ ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
30 พฤศจิกายน 2550

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550
10 พฤศจิกายน 2550

คณะผู้บริหารจากโครงการ พัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรการศึกษา ก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ
และรองผู้อำนวยการ สพท.กทม.๒
ในการศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมห้องสมุด
24 พฤศจิกายน 2550

ยินดีต้อนรับ

คณะครู-นักเรียน-นักการ
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
ยินดีต้อนรับ

ผู้อำนวยการวิชัย ธรรมเมธาพร
ที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

5 พฤศจิกายน 2550
ชมภาพบรรยากาศ

การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

 เรื่องการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
ด้วยโปรแกรม Swish

8,16,23 กันยายน 2550
ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศบางส่วน

งานแสดงมุฑิตาจิตและอำลาชีวิตราชการ
- ผู้อำนวยการกฤษฎา อยู่เป็นสุข และ
- ครูภูมิ มุ่งต่อกิจ
วันที่ 28 กันยายน 2550
ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
.
ด.ช.ณัฐพงศ์ อิ่นคำฟู และ ด.ช.สุวิชาญ ปุ๊ดคำ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขัน Animation ม.ต้น
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2550
ภาคกลางและภาคตะวันออก

พุทธิรังสีพิบูลร่วมจัดนิทรรศการ
ในงานเปิดโลกการอ่าน สู่การเรียนรู้
วันที่ 4-5 กันยายน 2550
ณ โรงเรียนพุทธโสธร
ภาพบรรยากาศ
.
นายพงศธร สุริกัน และ นายพรพจน์ พูลผล
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขัน Animation ม.ปลาย
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2550
ภาคกลางและภาคตะวันออก
.
ด.ช.จักรพรรดิ์ ไชยวรรณ และ ด.ช.กิติชัย โนนสินชัย
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขัน E-Book ม.ต้น
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2550
ภาคกลางและภาคตะวันออก

กิจกรรมรวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด
เทิดไท้ องค์ราชัน
26 มิถุนายน 2550
.
English
for Communication Camp
June 27-29, 2007

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา
ปีการศึกษา 2550
14 มิถุนายน 2550

งานสัปดาห์สุนทรภู่
26 มิถุนายน 2550

ขอแสดงความยินดี
ผู้อำนวยการกฤษฎา อยู่เป็นสุข
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)
11 พฤษภาคม 2550
.
พิธีทำบุญ
เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
ครบ 53 ปี
วันที่ 2 มิถุนายน 2550

วันพบผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน
ชั้น ม.1 และ ม. 4ปีการศึกษา 2550
7 เมษายน 2550
 

ขอ
แสดงความยินดี
รองผู้อำนวยการกรุณา ภู่มะลิ
ในการย้ายไปดำรงตำหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก
11 พฤษภาคม 2550

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
จัดโดยชมรมครูบรรณารักษ์ จ.ฉะชิงเทรา
ร่วมกับงานคอมพิวเตอร์
รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 เมษายน 2550
รุ่นที่ 2 วันที่ 5-6 เมษายน 2550

ดูภาพบรรยากาศ


พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ชั้น ม.3 และ ม.6ปีการศึกษา 2549
30 มีนาคม 2550
.
การประชุมผู้บริหาร
กลุ่มวิชาการที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1
9 มีนาคม 2550
.
ครูประทุม จิรกาวสาน
ครูอุทัย เสนารักษ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสร้างสื่อ Animation
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ TAM Camp2007
ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2550
.
ยินดีต้อนรับ
คณะจากโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ที่มาเยี่ยมชมการบริหารงานห้องสมุด
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
9 มีนาคม 2550
.
กิจกรรม 14 กุมภา วาระเพื่อพ่อ
รักการอ่านสร้างสรรค์ชีวิต
เยาวชนไทย..รักชีวิต ประพฤติสมวัย
14 ก.พ. 50

ดูภาพกิจกรรม

Translation

kroot png

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

ประกาศประกวดราคา
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักครู 5 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
รายละเอียด

newnewnew

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2566
(ปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักครู 5 หลัง)

รายละเอียด

 

newnewnew

  


 

 
 
 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
phutti elearning
Facebook
Phutti Film