ทำเนียบศิษย์เก่า

 
ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น จบปี
อิสสริยา ยอดนิล ออย 2553
วิทยา​ เกิดปลื้มปิติ
ครูรุ่ง ศรีสันต์ รุ่ง 2520
มนู ตันเจริญ เล็ก 2521
มนู ตันเจริญ เล็ก 2521
จำนวนศิษย์เก่า 343 คน