ข้อมูลศิษย์เก่า

 
  ชื่อ-สกุล : นางสาว พรพรรณ บุญยงค์
ชื่อเล่น : พรรณ
จบปี : 57
อาชีพ : นักศึกษษ
เบอร์โทรศัพท์ : 088-211325
ที่อยู่ : 17/1 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130