ข้อมูลศิษย์เก่า

 
  ชื่อ-สกุล : นายพิชิต หลำเจริญ
ชื่อเล่น : ชิต/น้อง
จบปี : ม.3ปี33 ม.6ปี36
อาชีพ : เกษตร/ธุรกิจส่วนตัว
เบอร์โทรศัพท์ : 0841098188
ที่อยู่ : 32/1ม.1ต.หนองจอกอ.บางปะกงจ.ฉะเชิงเทรา24130