ข้อมูลศิษย์เก่า

 
  ชื่อ-สกุล : สิทธิศักดิ์ สมทอง
ชื่อเล่น : ต้อม
จบปี : 2558
อาชีพ : นิสิตนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0968911745
ที่อยู่ : 143 ม.5 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา24130