ข้อมูลศิษย์เก่า

 
  ชื่อ-สกุล : ดวงนภา สุขใจ
ชื่อเล่น : ดวง
จบปี : ม.3ปี33
อาชีพ : พนักงานบริษัท
เบอร์โทรศัพท์ : 0836631513
ที่อยู่ : หมู่บ้านญาดา9/60ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา