ข้อมูลศิษย์เก่า

 
  ชื่อ-สกุล : กาญจนา หลงสอน
ชื่อเล่น : หญิง
จบปี : ปี39
อาชีพ : ค้าขาย
เบอร์โทรศัพท์ : 0909871911
ที่อยู่ : 18/2 ม.1 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130