ข้อมูลศิษย์เก่า

 
  ชื่อ-สกุล : ธงชัย แก้วพิทักษ์
ชื่อเล่น : ปอ
จบปี : 2550
อาชีพ : นักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0827115067
ที่อยู่ : 21/3 ม.2 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
ข้อความ โรงเรียนแห่งนี้ เรียนแล้วมีแต่ความสุข และได้ศึกษาเล่าเรียน จนก้าวผ่านไปในระดับ ที่สูงกว่านี้ได้ก็เพราะโรงเรียนแห่งนี้ได้อบรมสั่งสอนผมจนมีความรู้ความสามารถ
email ronaldo12007@hotmail.com