ข้อมูลศิษย์เก่า

 
  ชื่อ-สกุล : ลัดดาวัลย์ สันเจริญ
ชื่อเล่น : โบว์
จบปี : 2551
อาชีพ : หอพักเคียงโดม5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0839235124
ที่อยู่ : 17/2 ม.16 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 e-mail:minivet-spring_bow@hotmail.com