ข้อมูลศิษย์เก่า

 
  ชื่อ-สกุล : อนันต์ หลำเจริญ
ชื่อเล่น : โคนัน
จบปี : 2546
อาชีพ : รับจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ : 0840042521
ที่อยู่ : 32/1 ม. 1 ต .หนองจอก อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา
email:A_nun55@hotmail.com